Projekční a architektonická kancelář z Ústí nad Labem. 

Řešíme všechny stupně projektové dokumentace. 

Studie,  projekty k územnímu řízení a stavebnímu povolení i detailní prováděcí projekt s výkazem výměr. 

Provádíme stavební a autorský dozor, včetně projednání projektu s dotčenými orgány státní správy.