Atelier B3 spol. s. r. o

Mírové náměstí, Ústí nad Labem,  400 01  

jednatel: 

Ing. Martin Bergmann (člen ČKAIT)

tel.: 603 465 011
martinbergmann@seznam.cz

 

 spolupráce:

Ing. arch. Ivan Bergmann 
tel.: 603 536 303

 

IČ: 25030868, DIČ: CZ25030868