Atelier B3

architektonická a projekční kancelář

Jsme projekční a architektonická kancelář z Ústí nad Labem. 

 
Řešíme všechny stupně projektové dokumentace - studie, projekty k územnímu řízení, projekty pro sloučené stavební řízení, zároveň detailní prováděcí projekty a výkazy výměr. 
Provádíme stavební a autorský dozor, včetně projednání porjektu s dotčenými orgány státní správy. 
Řešíme zejména projekty pro rodinné a obytné domy,  komerční provozovny a rekonstrukce. Součástí projektové části je spolupráce s odborníky jednotlivých profesí (elektro, požární bezpečnost, zdravotní instalace). 
Volitelnou součástí projektu je vizualizace řešení, úpravu 3D modelů a zákresy do fotografií.